لطفا من را تایید کنید…


لطفا من را تایید کنید...

  فایل صوتی از محمد جانبلاغی

لطفا من را تایید کنید... موضوع این هفته: لطفا من را تایید کنید

 دانلـــــــــود با لینک مستقیم

لطفا من را تایید کنید...

توضیحات این فایل صوتی

هر مجوعه از مهارت‌های زندگی، شامل تعدادی فایل صوتیِ ۱۵ تا ۲۰ دقیقه‌ای است که محمد جانبلاغی در آنها موضوعات مختلفی را مطرح می‌کند و با بیانی شیوا و به همراه شاهدمثال و داستان، شرح می‌دهد.

گوش کردن به هر یک از این فایل‌ها، نگرش شما را متحول می‌کند.

همچنین شما می‌توانید با استفاده از مطالب این فایل‌ها، در جمع‌های خانوادگی و کاری و دوستانه، جریان صحبت‌ها را در دست خودتان بگیرید و موضوعاتی را پیش بکشید که باعث شود همه از وقتی که در جمع گذرانده‌اند، لذت ببرند.

دیگران با شگفتی از شما خواهند پرسید این موضوعات و این نحوۀ نگرش را چگونه به دست آورده‌اید؟

لطفا من را تایید کنید...

لطفا من را تایید کنید...

+ خرید پکیج ویژه قدرت ذهن محمد جانبلاغی

5/5 - (9 امتیاز)

لطفا من را تایید کنید...  دوستان زیادی از مطالعه مطالب زیر استقبال کرده اند  لطفا من را تایید کنید...


خوشبختی …

مهربان باشیم

پیشگویی آینده …

با شهامت بگویید نه

دیدگاهتان را بنویسید